História

Ukazujem 1 - 10 z 299 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 30

Oznamy

18. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Dominika, kňaza. Spomienka. Streda : SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, SPOLUPATRÓNKY EURÓPY. Sviatok. Štvrtok : SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA. Sviatok. Piatok : Sv. Kláry, panny. Spomienka. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Prebieha 7. ročník zbierky školských...
Čítaj ďalej o 18. nedeľa v cezročnom období 2017 »

17. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Spomienka. Utorok : Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Štvrtok : Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania. Piatok : Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci. Sobota : Prvá sobota v mesiaci - fatimská. Sv. omša s mariánskou pobožnosťou. ...
Čítaj ďalej o 17. nedeľa v cezročnom období 2016 »

16. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár Pondelok : SV. SCHARBELA MAKHLUFA, KŇAZA Utorok : SV. JAKUBA, APOŠTOLA, SVIATOK Streda : SV. JOACHIMA a ANNY, RODIČOV PANNY MÁRIE, SPOMIENKA Štvrtok : SV. GORAZDA A SPOLOČNÍKOV, SPOMIENKA Sobota : SV. MARTY, SPOMIENKA Nedeľa : SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo...
Čítaj ďalej o 16. nedeľa v cezročnom období 2017 »

15. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov. Spomienka. Sobota : Sv. Márie Magdalény. Sviatok. Nedeľa : ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Prebieha 8. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácii na nástenke. ...
Čítaj ďalej o 15. nedeľa v cezročnom období 2017 »

14. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár Utorok : Sv. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY. Sviatok. Sobota : Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Nedeľa : PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Foto a video z prvého svätého prijímania detí si môžete vyzdvihnúť po farskej sv. omši (10.30) v Pastoračnom centre alebo cez týždeň v sakristii po večernej sv. omši. Fotografie...
Čítaj ďalej o 14. nedeľa v cezročnom období 2017 »
Ukazujem 1 - 5 z 299 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 60