História

Ukazujem 1 - 10 z 280 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 28

Oznamy

4. pôstna nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je štvrtá pôstna nedeľa, nedeľa radosti (laetare), možno použiť ružovú farbu a ozdobiť oltár kvetmi.

Na budúcu nedeľu sa zachováva zvyk zahaľovať kríže v kostole, ktoré takto ostávajú až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých darcov.

25. marec je Deň počatého dieťaťa. Pri vchode do kostola vám mladí odovzdajú biele stužky, ktoré si môžete pripnúť na oblečenie a to v piatok 24.3. a v sobotu 25.3. pred a po sv. omši o 18.00 hod.
25.marca začína 2. ročník modlitieb 9 mesiacov za život pred piešťanskou nemocnicou. Prvé stretnutie pred nemocnicou bolo v sobotu 25.3. o 9.00 a potom každú stredu o 9.00. Prosíme ochotných modlitebníkov za počatý život, aby sa zapojili do tejto akcie. Minulý rok modlitby priniesli zrušenie vykonávania abortov v troch slovenských nemocniciach. Bude v tomto roku medzi nimi aj piešťanská?

V sakristii môžete nahlásiť chorých na veľkonočnú svätú spoveď. Budeme ich spovedať v týždni pred Kvetnou nedeľou od 4. do 7. apríla.

Zapisovanie svätých omší na mesiac máj bude na budúci týždeň ako obvykle.

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15, ktorú vedú rôzne farské skupiny. V KBSJ je v piatok o 15.30 (Sviatosť oltárnu odloží kňaz). V nedeľu poobede na Červenej veži o 14.30.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 2. ročníkov, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.
Deti 3. ročníkov budú mať preskúšanie z 2. časti otázok v piatok alebo v stredu po sv. omši.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi.

Prezentácia knihy Štefana Patrika Kováča Sviatky Boha I. a beseda s autorom o jej význame pre slávenie Veľkej noci (hebrejskej paschálnej večeri a jej zavŕšení v Eucharistii Poslednej večere) sa uskutoční v nedeľu 26.3.2017 o 11.30 po farskej sv. omši v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom, ktorý je určený pre týrané tehotné mamičky s kapacitou 6 - 15 miest. Tento dom je skolaudovaný a môže ponúknuť okamžitú pomoc pre záchranu počatých životov. Prosíme matky, aby svoje dietky priviedli na svet a nedali prednosť ich zavraždeniu. V tomto zariadení majú matky pripravenú svoju izbu so všetkou starostlivosťou po dobu 6 - 12 mesiacov. Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. Hodiny sa posúvajú o hodinu dopredu, spíme menej.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie sv. omší bude v sobotu 1. 4. 2017 30. minút pred svätými omšami na mesiac máj – vždy k danej svätej omši.

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 1. apríla 2017 po rannej svätej omši o 8.00h.

V sakristii našej kaplnky ponúkame Krížovú cestu v knižnej podobe a na CD-čku. Napísali ju kontemplatívne sestry benediktínky z kláštora Benediktínok Najsvätejšej Bohorodičky z Horných Orešian. Kto by mal záujem – dobrovoľný príspevok buď za knižočku alebo CD je 5 eur. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť tieto kontemplatívne rehoľné sestry.

Aj dnes večer pozývame Vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky) – po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca. Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

3. pôstna nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE. Slávnosť (preložená z 19. marca).
Sobota: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť.
Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA. (Nedeľa radosti (laetare), možno použiť ružovú farbu a ozdobiť oltár kvetmi)

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých darcov.

25. marec je Deň počatého dieťaťa. Pri vchode do kostola vám mladí odovzdajú biele stužky, ktoré si môžete pripnúť na oblečenie a to v piatok 24. 3. a v sobotu 25. 3. pred a po sv. omši o 18.00 hod.
25.marca začína 2. ročník modlitieb 9 mesiacov za život pred piešťanskou nemocnicou. Prvé stretnutie pred nemocnicou bude v sobotu 25. 3. o 9.00 a potom každú stredu o 9.00. Prosíme ochotných modlitebníkov za počatý život, aby sa zapojili do tejto akcie. Minulý rok modlitby priniesli zrušenie vykonávania abortov v troch slovenských nemocniciach. Bude v tomto roku medzi nimi aj piešťanská?

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15, ktorú vedú rôzne farské skupiny. V KBSJ je v piatok o 15.30 (Sviatosť oltárnu odloží kňaz). V nedeľu poobede na Červenej veži o 14.30.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 3. ročníkov, aby si prevzali otázky z 2. časti a deti 2. ročníkov prosím, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.
V piatok po sv. omši bude meranie detí 3. ročníka pre pridelenie rovnošiat na 1. sv. prijímanie u pani Vulganovej. Deti v piatok pred 1.sv. prijímaním dostanú šaty domov a vrátia ich v pondelok po 1. sv. prijímaní. Cena za požičanie a vyčistenie rovnošiat je 10,-€.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi.
Vysluhovanie sviatosti birmovania vo farnosti sv. Cyrila a Metoda bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.30.

Prezentácia knihy Štefana Patrika Kováča Sviatky Boha I. a beseda s autorom o jej význame pre slávenie Veľkej noci (hebrejskej paschálnej večeri a jej zavŕšení v Eucharistii Poslednej večere) sa uskutoční na budúcu nedeľu 26.3.2017 o 11.30 po farskej sv. omši v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom, ktorý je určený pre týrané tehotné mamičky s kapacitou 6 - 15 miest. Tento dom je skolaudovaný a môže ponúknuť okamžitú pomoc pre záchranu počatých životov. Prosíme matky, aby svoje dietky priviedli na svet a nedali prednosť ich zavraždeniu. V tomto zariadení majú matky pripravenú svoju izbu so všetkou starostlivosťou po dobu 6 - 12 mesiacov.
Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Spomienková sv. omša na vdp. Braňa Bukovského sa uskutoční dňa 25.3.2017 o 15.00 v kostole sv. Štefana.

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. Hodiny sa posúvajú o hodinu dopredu, spíme menej.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Aj dnes večer pozývame Vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky). Začíname po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke. Stretnutia budú prebiehať každú pôstnu nedeľu večer približne hodinu. Viac na plagáte.

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa prekladá na pondelok po Tretej pôstnej nedeli.

25. marec je Deň počatého života. Deň nás všetkých, lebo krehkosť počatého dieťaťa je zároveň testom našej ľudskosti a zodpovednosti.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

2. pôstna nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Nedeľa: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Zbierka na katolícku charitu činila 1455,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15, ktorú vedú rôzne farské skupiny. V KBSJ je v piatok o 15.30 (Sviatosť oltárnu odloží kňaz). V túto nedeľu poobede na Červenej veži o 14.30 bude krížová cesta rodín s deťmi, na ktorú vás srdečne pozývame.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 3. ročníkov, aby si prevzali otázky z 2. časti a deti 2. ročníkov prosím, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.
V piatok po sv. omši bude meranie detí 3. ročníka pre pridelenie rovnošiat na 1. sv. prijímanie u pani Vulganovej. Deti v piatok pred 1.sv. prijímaním dostanú šaty domov a vrátia ich v pondelok po 1.sv. prijímaní. Cena za požičanie a vyčistenie rovnošiat je 10,-€.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi.
Vysluhovanie sviatosti birmovania vo farnosti sv. Cyrila a Metoda bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.30.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom, ktorý je určený pre týrané tehotné mamičky s kapacitou 6 - 15 miest. Tento dom je skolaudovaný a môže ponúknuť okamžitú pomoc pre záchranu počatých životov. Prosíme matky, aby svoje dietky priviedli na svet a nedali prednosť ich zavraždeniu. V tomto zariadení majú matky pripravenú svoju izbu so všetkou starostlivosťou po dobu 6 - 12 mesiacov.
Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Spomienková sv. omša na vdp. Braňa Bukovského sa uskutoční dňa 23.3.2017 o 15.00 v kostole sv. Štefana.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jarná zbierka na charitu. Z našej kaplnky sme odoslali na účet charity: 2008,71 eur. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Dnes večer pozývame Vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky). Začíname po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke. Stretnutia budú prebiehať každú pôstnu nedeľu večer približne hodinu. Viac na plagáte.

13. marca je výročie zvolenia Svätého Otca Františka (2013).

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

1. pôstna nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je zbierka na katolícku charitu. Pán nech požehná všetkých darcov.

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. (Omšový formulár: Za odpustenie hriechov alebo: Za dar lásky.)

V dňoch od 6.3. do 12.3.2017 bude vo farnostiach piešťanského dekanátu prebiehať sedemdňová pôstna duchovná obnova s účasťou rôznych kazateľov na tému: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo“. V našom farskom kostole sv. Cyrila a Metoda budú tematické kázne pri večerných svätých omšiach o 18.00.

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti (kňazi, rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Modlitby matiek, Obnova v Duchu Svätom, birmovanci a mládež). V KBSJ bude v piatok o 15.30 (Sviatosť oltárnu odloží kňaz); v nedeľu poobede na Červenej veži o 14.30 so začiatkom už pri 1. zastavení.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 3. ročníkov, aby si prevzali otázky z 2. časti a deti 2. ročníkov prosím, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.
V piatok po sv. omši bude meranie detí 3. ročníka pre pridelenie rovnošiat na 1. sv. prijímanie u pani Vulganovej. Deti v piatok pred 1.sv. prijímaním dostanú šaty domov a vrátia ich v pondelok po 1.sv. prijímaní. Cena za požičanie a vyčistenie rovnošiat je 10,-€.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi. Vysluhovanie sviatosti birmovania vo farnosti sv. Cyrila a Metoda bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.30.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom. Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Dnes Vás prvýkrát pozývame k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky). Začíname po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke. Stretnutia budú prebiehať každú pôstnu nedeľu večer približne hodinu. Viac na plagáte.

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci už 7. ročníka projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. V období Veľkého pôstu je tu prezentované dielo Ivy Štrbovej – Jarošovej s názvom: Muž bolesti.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

8. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Streda: POPOLCOVÁ STREDA
NEDEĽA: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy

Popolcovou stredou začína 40 dňové pôstne obdobie (bez nedieľ), ktoré je zamerané na Veľkú noc. Je preniknuté slovami Pána Ježiša: „Kajajte sa verte evanjeliu“. Pôst znamená nielen striedmosť v jedle, ale aj zbavovanie sa nerestí.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst: zdržiavame sa mäsitých pokrmov (zaväzuje od 14. roku do konca života s výnimkou chorých) a môžeme sa iba raz dosýta najesť (zaväzuje od 18. roku do 60. roku života).

Pobožnosť Krížovej cesty bude každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti (kňazi, rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Matky a Obnova v Duchu Svätom, miništranti, birmovanci a mládež). V nedeľu bude poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.
Naďalej prebieha prvopiatková zbierka potravín na pomoc ľuďom v núdzi.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 3. ročníkov, aby si prevzali otázky z 2. časti a deti 2. ročníkov prosím, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi.
Vysluhovanie sviatosti birmovania vo farnosti sv. Cyrila a Metoda bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.30.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac apríl bude na budúci týždeň ako obvykle.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom.
Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie sv. omší bude v utorok 28. 2. 2017 vždy 30. minút pred svätými omšami na mesiac apríl.

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary Vám ďakujeme. Na stoloch sú letáčiky o činnosti trnavskej arcidiecéznej charity. Môžete si ich zobrať a prečítať.

Popolcová streda – v tento deň je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pri svätých omšiach bude značenie popolom.

Od štvrtka po popolcovej strede sa budeme cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlievať Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 4. marca 2017 po rannej svätej omši o 8.00h.

Pozývame Vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky). Začíname v prvú pôstnu nedeľu, 5. marca 2017 po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke. Stretnutia budú prebiehať každú pôstnu nedeľu večer približne hodinu. Viac na plagáte.

Združenie Faustínum sa bude modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu po Krížovej ceste.

Piešťanské chvály na prvú pôstnu nedeľu budú vo farskom kostole sv. Štefana.

Opäť pozývame na „Kakavkovú párty“ deti II. stupňa základných škôl, teda od 5. – 9. ročníka. Najbližšie stretnutie bude v sobotu, 4. marca o 16.00 hod v Jezuitskom pastoračnom centre. Kakavková párty býva pravidelne každú druhú sobotu o 16.00 hod.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 280 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 56